Razstave

1984 »Portreti«, Galerija ŠKUC, Ljubljana
1986 »Portreti«, Galerija ŠKUC, Ljubljana
1986 »Portreti«, Bologna, Italija
1986 »Portreti«, Galerija Fenix, Ljubljana
1987 »Portreti«, Bologna, Italija
1989 »Portreti«, Galerija FNAC, Pariz, Francija
1989 »Portreti«, Gledališče, Celje
1995 »Eritreja«, Galerija ŠKUC , Ljubljana
1996 »Pregledna razstava portretov«, Cankarjev Dom, Ljubljana
1998 »Portreti«, Gledališče Franceta Prešerna, Kranj
2001 »Portreti«, A-Banka, Ljubljana
2001 »Portreti«, Kamerni Teatar, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
2004 »Jutra v Rusiji«, Založba Beletrina
2004 »Jutra v Rusiji«, Festival Medana
2004 »NSK 1980-2000«, Galerija Fotografija, Ljubljana
2004 »Jutra v Rusiji«, Galerija Moskva Petuški, Tolmin
2004 »Občutek za veter«, Lendava
2004 »Jutra v Rusiji«, Fotopub, Novo Mesto
2005 »Pregledna razstava«, Galerija Herman Pečarič, Piran
2005 »Občutek za veter«, Velika Polana
2005 »Drežniški pustolovi«, Fotopub, Novo Mesto
2005 »Pregledna razstava«, Galerija ŠKUC, LJjubljana
2006 »Ostanki dneva« Galerija Photon, Ljubljana
2006 »Sirarji«, Žalec
2007 »Sirarji«, Slovenska Ambasada Bruselj, Belgija
2009 »Auslenderji«, Gaelrija modernih umetnosti, Slovenj Gradec
2009 »Auslenderji«, Delavski Dom, Trbovlje
2010 »Portreti slovenskih pesnikov in pisateljev«, Mestna Hiša, Ljubljana
2010 »NSK 1980-2000«, Galerija Korotan, Dunaj, Avstrija
2012 »Album, NSK«, Galerija Jakopič, Ljubljana